ZAMÓWIENIA I PRZETARGI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO NECKO w AUGUSTOWIE!

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. zawiadamia, iż unieważnia postępowanie na usługę ,,Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie":
 • Unieważnienie postępowania • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI - ,,Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie"

  Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. informuje, iż otwiera postępowanie w sprawie usługi - ,,Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie":

 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 • Załącznik 1 - Formularz Oferty
 • Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawcy
 • Załącznik 3 - Wzór umowy
 • Załącznik 4 - Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • Informacja z otwarcia ofert

 • Skrytka_ESP – posiada adres /NECKO/SkrytkaESP