OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI - ,,Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie"

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. informuje, iż otwiera postępowanie w sprawie usługi - ,,Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie":

  • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  • Załącznik 1 - Formularz Oferty
  • Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawcy
  • Załącznik 3 - Wzór umowy
  • Załącznik 4 - Opis Przedmiotu Zamówienia
  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  • Informacja z otwarcia ofert

  • skrytka_ESP – posiada adres /NECKO/SkrytkaESP